چرخه زندگی کرم خاکی

۱۳۹۹/۵/۱۴

بعد از اینکه کرم خاکی جفت گیری کرد، تخم های بارور شده در یک لایه محافظتی به نام پیله یا کپسول نگه داری می شوند.
نوزادان کرم خاکی وقتی که از تخم بیرون می آیند به داخل خاک تونل می زنند و در زیر خاک رشد می کنند و به کرم های بالغ تبدیل می شوند.

تخم کرم خاکی چرخه زندگی

چقدر طول می کشد تا نوزادان کرم خاکی از تخم بیرون بیایند؟

در شرایط ایده آل کرم ها هر ۷ تا ۱۰ روز تولید مثل می کنند، ۲۱ روز طول می کشد تا نوزادان از تخم ها بیرون بیایند و در عرض دو تا سه ماه کرم های جدید آماده تولید مثل می شوند.

..